Pragtransfer

Obchodní podmínky a převozní podmínky

PRAGTRANSFER/Andrey Shalimov,
se sídlem Průběžná 409, Nupaky, PSČ 251 01, ev. číslo: 08386374

Zákazník, který bude využívat služeb PRAGTRANSFER, plně akceptuje tyto obchodní podmínky a svou online objednávkou nebo podpisem objednávky, smlouvy nebo schválením potvrzené objednávky/rezervace prohlašuje svůj výslovný souhlas s těmito obchodními podmínkami a podmínkami, na které se kupní objednávka nebo smlouva o převodu odkazuje. Zákazník, který nesouhlasí s těmito obchodními podmínkami, není oprávněn provést u společnosti jakýkoli smluvní dokument nebo online rezervaci.

KDE TRANSFERY NABÍZÍME?

Nabízíme přepravní služby na území České republiky, které začínají nebo končí v Praze.

JAK SE REZERVOVAT?

Doporučený způsob je provést rezervaci online nebo prostřednictvím e-mailu, sms nebo nám zavolat.
Vždy se prosím ujistěte, že jste obdrželi potvrzení objednávky. Pokud jste jej neobdrželi, dejte nám prosím vědět.
Rezervace převodu je možná minimálně 24 hodin před vyzvednutím.

ČEKACÍ DOBA

Bezplatná čekací doba na transfer z letiště: 60 minut

Bezplatná čekací doba na transfer na letiště: 15 minut

ZPŮSOB PLATBY

Můžete si vybrat, zda za přepravu na letiště zaplatíte fakturou nebo předem, nebo když vás vysadí v hotelu. Pokud platíte předem online, náš řidič bude informován naším systémem a nemusíte dělat nic dalšího. Pokud platíte při příjezdu v hotovosti nebo kreditní kartou, zaplatíte celou částku, když dorazíte do cíle. Přijímáme CZK, EUR a USD. Přijímáme kreditní a debetní karty Visa, Master Card nebo Maestro.
Platební podmínky faktury jsou 14 týdnů od data vystavení faktury.

Platba za zpáteční převod

Pokud se rozhodnete zaplatit celkovou částku najednou nebo každý převod zvlášť, řidič vám vydá potvrzení o platbě. Před zpětným převodem musí klient řidiči poskytnout potvrzení o platbě.

Potvrzení platby

Online platba – potvrzení o platbě je vám zasláno.
Daňový doklad – na vyžádání vám vystavíme daňový doklad
Platba řidiči – potvrzení o platbě poskytnuté řidičem

Storno

Pokud je váš zájezd z jakéhokoli důvodu zrušen, zašlete nám e-mail, sms nebo zavolejte alespoň 24 hodin před vyzvednutím. Abychom vám zaručili plnou náhradu za vaši platbu, musíte dodržet naše smluvní podmínky. Pokud nejsou dodrženy všechny podmínky a ustanovení, je požadována plná cena.

Garantujete vrácení peněz, kompenzaci nebo vrácení peněz?

Ano. V ojedinělých případech, kdy vám nebudeme moci poskytnout slíbenou přepravní službu v Praze, vrátíme vám peníze v plné výši. Pokud na vás po příletu na letišti nečeká žádný řidič, kontaktujte nás prosím co nejdříve, abychom mohli zjistit proč a okamžitě vám seženeme náhradního řidiče. Lhůta pro vyrovnání peněz je 30 dní od data převodu.

REKLAMACE

Pokud nemůžete najít svého řidiče, okamžitě nám zavolejte na číslo uvedené v potvrzení platby.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Zákazník má právo odstoupit od smlouvy o poskytování transferu (dále jen "smlouva") v následujících případech:

  1. V případě závad na poskytnuté taxi jízdě, které způsobují nedostatečnou kvalitu služby nebo nesplnění předem dohodnutých podmínek.
  2. V případě porušení smluvních podmínek ze strany přepravní služby.
  3. V případě podvodu nebo nekalého jednání ze strany přepravní služby.
  4. V případě neoprávněného účtování nebo nepřiměřeného zvyšování ceny za službu.
  5. V případě nedodržení sjednaného času či místa poskytnutí taxi služby.

Pro odstoupení od smlouvy musí klient uplatnit písemnou reklamaci u taxi služby do 14 dnů ode dne, kdy se klient dozvěděl o skutečnosti opravňující ho k odstoupení od smlouvy. Po obdržení reklamace je taxi služba povinna v co nejkratší lhůtě, avšak nejpozději do 30 dnů, vyřídit reklamaci a vrátit klientovi případně uhrazenou částku za službu, nebo jinak náležitě kompenzovat vzniklou závadu.

ŘEŠENÍ SPORŮ SE SPOTŘEBITELI

Nejsme ve vztahu k zákazníkům vázáni žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.

Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťujeme prostřednictvím emailové adresy info@pragtransfer.com. Informaci o vyřízení stížnosti zašleme na emailovou adresu zákazníka.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi poskytovatelem služeb a zákazníkem, který je spotřebitelem, ze smlouvy uzavřené elektronickými prostředky.

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

Tyto podmínky jsou platné od 1. ledna 2017.