ZASADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Abychom mohli pokračovat ve vhodném poskytování našich služeb, shromažďujeme, používáme a sdělujeme údaje, které zahrnují také vaše osobní údaje. Zároveň využíváme všech nezbytných prostředků k tomu, abychom ochránili vaše soukromí. Přečtěte si, prosím, Zásady ochrany osobních údajů před návštěvou a/nebo použitím našich webových stránek, abyste získali vědomí o tom, jak jsou tyto údaje používány a chráněny. Zásady ochrany osobních údajů se vztahují pouze na naši webovou stránku. Nevztahují se na webové stránky, které na tuto naši stránku odkazují.

Vstupem nebo používáním jakékoli části webu a/nebo služeb souhlasíte s tím, že budete vázáni Zásadami ochrany osobních údajů, jak je uvedeno níže v tomto textu. Pokud váháte a/nebo nesouhlasíte se všemi a/nebo částí podmínek těchto Zásad, poraďte se, prosím, právníkem, než začnete naše stránky používat, a pokud ani poté nesouhlasíte se všemi a/nebo některou částí podmínek, nesmíte vstoupit na naše webové stránky nebo využít jakýchkoli naše služeb. Jakékoli nové funkce nebo nástroje, které přidáme na aktuální webovou stránku, jsou rovněž předmětem Zásady a Podmínek služby.

  1. Aktualizace, dodatky, změny

1.1. Vyhrazujeme si právo aktualizovat, měnit nebo nahrazovat jakoukoli část těchto Zásad ochrany osobních údajů, a to vyvěšením aktualizací a/nebo dodatků a/nebo změn na naše webové stránky. Je vaší povinností pravidelně kontrolovat změny na této stránce. Pokud budete po zveřejnění jakýchkoli změn pokračovat v užívání a/nebo budete vstupovat na naše webové stránky, bude tato aktivita automaticky považována za přijetí těchto změn. Pakliže nebudete souhlasit s jakýmkoli dodatkem a/nebo změnou a/nebo aktualizací, musíte okamžitě ukončit používání našich webových stránek.

1.2. Aktuální verzi Podmínek služby si můžete kdykoliv prohlédnout na této stránce. Nadpisy použité v tomto dokumentu jsou jeho součástí pouze pro přehlednost a nebudou omezovat nebo jakkoliv ovlivňovat tyto Podmínky.

  1. Souhlas

2.1. Používáním této stránky prohlašujete, že jste ve své zemi dosáhl/a plnoletosti a že jste nám udělil/a souhlas k shromažďování údajů, jak je specifikováno níže v tomto textu.

2.2. Pokud nám poskytnete osobní údaje pro konkrétní účel, znamená to, že povolujete jejich shromažďování a použití pro přesné a efektivní poskytnutí našich služeb.

2.3. Pokud vyžadujeme vaše osobní údaje pro vedlejší účely, jako je marketing, recenze nebo komentář, budeme od vás požadovat písemné schválení s výslovným souhlasem. Pokud nám poskytnete takový souhlas a poté se změníte názor, můžete svůj souhlas kdykoliv odvolat.

  1. Shromažďování a použití informací

3.1. Shromažďujeme a používáme pouze informace v míře nezbytné k tomu, abychom mohli poskytovat naše služby. S jakýmikoli osobními údaji, které shromažďujeme, zpracováváme a používáme, zacházíme s naprostou důvěrností a v souladu se zákonnými ustanoveními.

3.2. Mezi informace, které shromažďujeme a používáme, patří:

(a) Jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo, datum narození a údaje o bance nebo platební kartě a jakýkoli důkaz o vaší identitě a/nebo adrese, které můžeme požadovat, a/nebo

(b) Písemný styk mezi námi, a/nebo

(c) Podrobnosti o jakémkoli bankovním účtu, který nám poskytnete, a/nebo

(d) Informace shromážděné prostřednictvím cookies;

(e) Telefonní hovory učiněné od nás nebo od vás, a/nebo

(f) Průzkumy, a/nebo

(g) Vaše IP adresa, časy přihlášení, operační systém a typ prohlížeče, a/nebo

(h) Detaily o vašich návštěvách na našich webových stránkách a/nebo

(i) Další informace, které nám můžete poskytnout.

  1. Účely shromažďování

4.1. Naše webové stránky můžete navštívit anonymně. V takovém případě můžeme mít přístup pouze k názvu vašeho poskytovatele internetových služeb, webové stránce, ze které jste byli přesměrováni na naše stránky a na které stránky se na našem webu díváte. Tyto informace shromažďujeme a analyzujeme pro statistické účely a interní výzkum.

4.2. Po vaší registraci budeme mít přístup k informacím, které nám poskytnete a my budeme moci tyto informace použít k poskytování našich služeb.

4.3. Co se týče informací, které jsme od vás získali nebo jinak obdrželi, můžeme je použít pro vnitřní účely, pokud jde o vývoj potenciálního projektu a/nebo vylepšení stávajících projektů a/nebo služeb.

4.4. Co se týče informací, které jsme od vás obdrželi nebo jinak získali, můžeme je použít k tomu, abychom vás kontaktovali nebo informovali o našich službách, projektech, budoucím vývoji atd. Pokud si nepřejete, abychom vás kontaktovali, informujte nás prosím o této skutečnosti písemně.

4.5. Účely a postupy znamenající náležitou péči.

4.6. V případě, že porušíte jakoukoli podmínku podle těchto Zásad ochrany osobních údajů a/nebo Podmínek použití, budeme moci použít vaše osobní údaje, abychom se s vámi spojili a/nebo vás vypátrali a poté proti vám postupovali se všemi nezbytnými právními prostředky.

  1. Zveřejnění, sdělení

5.1. Můžeme zveřejnit nebo sdělit vaše osobní údaje pouze pokud:

(a) jsme povinni učinit tak ze zákona;

(b) jste nám dali své svolení;

(c) to je nezbytné s ohledem na poskytování našich služeb přímo vám;

(d) to vyžaduje třetí strana, jako je bankovní instituce, asociace karet nebo další poskytovatelé služeb, aby tyto dokončily poskytování služeb směrem k vám. Rozumí se, že od okamžiku, kdy poskytneme údaje výše uvedeným osobám a subjektům, neneseme žádnou odpovědnost týkající se použití údajů z jejich strany.

  1. Odkazy třetích stran

6.1. Někteří poskytovatelé služeb vystupující jako třetí strany, kam patří platební brány a další zpracovatelé platebních transakcí, mají vlastní zásady ochrany osobních údajů, a to s ohledem na informace, které jim musíme poskytnout pro vaše transakce. U těchto poskytovatelů vám doporučujeme přečíst si jejich zásady ochrany osobních údajů, abyste porozuměli způsobu, jakým budou nakládat s vašimi osobními údaji.

6.2. Když kliknete na odkazy na našich webových stránkách, mohou vás přesměrovat pryč z našich stránek. Nejsme zodpovědní za postupy týkající se ochrany osobních údajů jiných stránek a jsme přesvědčeni o tom, že byste si měli přečíst jejich prohlášení o ochraně osobních údajů.

6.3. Jakmile opustíte naše webové stránky nebo budete přesměrování na webové stránky nebo aplikaci třetí strany, již se na vás nevztahují tyto Zásady ochrany osobních údajů, ani smluvní podmínky našeho webu.

  1. Zabezpečení

7.1. Používáme pokročilé technologie a v našich webových stránkách jsou zabudovány bezpečnostní opatření k ochraně před ztrátou, zneužitím a změnou jakýchkoli dat a informací, které jsme obdrželi. Neustále se snažíme chránit důvěrnost těchto údajů a informací, a tak vylepšujeme naše bezpečnostní opatření. Nemůžeme však zaručit a vy byste ani neměli očekávat, že jakákoli data a informace, které jsme od vás obdrželi nebo jinak získali v souvislosti s našimi službami, zůstanou vždy v soukromí a zabezpečené. Nejsme odpovědni za jakékoli škody způsobené událostmi, které nemůžeme ovlivnit.

  1. Použití cookies

8.1. Cookies mohou být použity za účelem vylepšení našich služeb. Cookies neslouží k shromáždění osobních údajů a nepoužívají se k určení vaší identity. Pokud s použitím nejste spokojeni, můžete nakonfigurovat váš prohlížeč tak, aby byl informován o přijetí cookies a následně vám nabídl možnost jejich odmítnutí. Cookies mohou být použity k zaznamenání detailů o stránkách týkajících se konkrétních produktů a služeb, které jste navštívili na webu. To nám má poskytnout obecnou statistiku užívání, která nám umožní zlepšit webové stránky a poskytnout vám informace, které by vás mohly zajímat.

  1. Kontakt

9.1. Je pro nás stěžejní uchovat si platné kontaktní údaje, abychom se s vámi mohli spojit, kdykoliv je to nezbytné. Musíte vždy aktualizovat své kontaktní údaje, pokud dojde k jejich změně, a to prostřednictvím e-mailu nebo jakýmkoli jiným způsobem. Neneseme odpovědnost za případné ztráty způsobené neschopností a/nebo opomenutím aktualizace vašich osobních a kontaktních údajů.

9.2. Pokud máte jakékoli otázky týkající se našich Zásad ochrany osobních údajů nebo byste chtěli získat přístup, opravit, doplnit nebo smazat jakékoli osobní údaje, které o vás máme, kontaktujte nás.