Obchodní a přepravní podmínky společnosti PRAGTRANSFER /Andrey Shalimov, se sídlem Průběžná 409, Nupaky, PSČ: 251 01, IČ: 08386374 (dále jen PRAGTRANSFER).

Klient využívající služeb společnosti PRAGTRANSFER, přijímá tyto obchodní podmínky v okamžiku odeslání objednávky online přes objednávkový pragtransfer.com, podpisem objednávky, smlouvy nebo odsouhlasením potvrzené objednávky výslovně souhlasí s obchodními podmínkami PRAGTRANSFER, zakázka odkazuje. Nesouhlasem s těmito podmínkami nelze objednávku učinit.

Objednávka
Všechny služby akceptujeme pomocí objednávek, které  lze provést online přes naše webové rozhraní pomocí objednávkového formuláře, e-mailem, telefonicky nebo SMS. Za závaznou se považuje objednaná služba, kterou přepravce objednateli potvrdí emailem, telefonicky nebo SMS. Objednat transfer z letiště můžete nejpozději 24 hod. před plánovanou cestou.

Čekání

Čekání zadarma pro transfer z Letiště: 60minutes

Čekání zdarma pro transfer na Letiště: 15minutes

Platby
Za poskytnuté služby můžete zaplatit převodem, fakturou, online, v hotovosti nebo platební kartou řidiči. Při platbě v hotovosti akceptujeme měny: CZK, EUR, USD, GBP. Při platbě platební kartou jsou akceptovány karty Visa, Master Card, Maestro, American Express. Při objednávce zpátečního transferu možnost zaplatit celou částku při první cestě, převodem, fakturou, online, v hotovosti nebo platební kartou řidiči od, kterého obdržíte potvrzení o zaplacení celkové částky. Platba fakturou je vždy splatná 14 dní od data vystavení, není-li sjednáno jinak.

Úhrada za zpáteční cestu
Jestliže je objednána zpáteční cesta, má klient možnost uhradit platbu celkovou nebo jednotlivou cestu zvlášť. Řidič vystaví klientovi potvrzení o zaplacení. Před zpáteční cestou klient předloží řidiči doklad o zaplacení zpáteční přepravy.

Potvrzení o přijetí platby
On-line platba – PRAGTRANSFER zašle klientovy daňový doklad o zaplacení objednané služby
Faktura – PRAGTRANSFER vystaví klientovi fakturu
Platba řidiči – řidič vystaví klientovi zjednodušený daňový doklad
Uvedené ceny PRAGTRANSFER jsou koncové.

Stornování
Pokud nastanou jakékoliv nové skutečnosti změny času přistavení vozu nebo zrušení rezervace, informujte nás o této skutečnosti 24 hodiny před odjezdem pomocí tel. kontaktu, sms nebo e-mailové zprávy. Dodržením stanovených podmínek přepravcem, vám garantujeme vrácení celé zaplacené částky. V opačném případě vám budeme účtovat storno poplatek v plné výši objednané přepravy.

Záruky, kompenzace, vrácení peněz
Pokud Vás náš řidič v důsledku nepředvídatelných okolností nevyzvedne v dohodnutý čas garantujeme Vám kompenzaci v podobě nabídky služeb nebo finanční. Pokud nebude zákazník se službami přepravy spokojen může si nárokovat kompenzaci za tyto vzniklé újmy. Za způsobené komplikace je kompenzace limitována maximální částkou jízdného za objednané služby osobní přepravy. Lhůta pro uplatnění nároku na kompenzaci je 30 dní od uskutečnění přepravy.

Zákazník

Stížnosti
Pokud klient nemůže najít svého řidiče neprodleně kontaktujte telefonicky PRAGTRANSFER na tel. číslo, které jste obdrželi v objednávce služby.

Tyto přepravní podmínky jsou platné na dobu  neurčitou dnem 01. 01. 2017 počínaje.